Wybrane
Twoje
Powiadomienia
Profil

Nowe podręczniki na rok szkolny 2023/2024

2023.08.10 18:14

Wykaz nowych podręczników Wydawnictwa Jedność na rok szkolny 2023/2024 do programów nauczania religii opartych na Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 czerwca 2018 roku
 

Klasa 4 szkoły podstawowej
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Odkrywam życie z Jezusem” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak opracowany według programu „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” Numer programu AZ-1-01/18 z dnia 19.09.2018

Klasa 8 szkoły podstawowej
Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak opracowany według programu „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość”, Numer programu AZ-2-02/20 z dnia 11.05.2020

Klasa 4 Liceum oraz Klasa 5 Technikum
Podręcznik „Szczęśliwi, którzy żyją miłością” Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak opracowany według programu „Z Bogiem w dorosłe życie” Numer programu AZ-3-01/18 oraz AZ-4-01/18 z dnia 19.09.2018

Klasa 1 i 2 szkoły branżowej II stopnia
Podręcznik „Jestem chrześcijaninem. Świadczę o Bogu” Autorzy: dr K. Rokosz, B. Nosek opracowany według programu „Z Bogiem w dorosłym życiu” Nr programu AZ-5-01/18 z dn. 19 IX 2018

6-latki - "Tak! Jezus mnie kocha"
E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek
Program „TAK dla Jezusa” nr AZ-0-01/20
 

Klasa 1 szkoła podstawowa - "Poznaję Boży świat"
Autorzy ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek
Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18
 

Klasa 2 szkoła podstawowa - "Odkrywam królestwo Boże"
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Program „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18
 

Klasa 3 szkoły podstawowej „Poznaję Jezusa”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Programu „Zaproszeni na ucztę z Jezusem” nr AZ-1-01/18
 

Klasa 5 szkoła podstawowa - "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy"
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20
 

Klasa 6 szkoła podstawowa - "Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno"
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Program „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20
 

Klasa 7 szkoły podstawowa „Szczęśliwi, którzy czynią dobro”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Programu „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość” nr AZ-2-02/20
 

Klasa 1 liceum i technikum - "Szczęśliwi, którzy żyją wolnością"
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska
Program „Z Bogiem w dorosłe życie” nr AZ-3-01/18 liceum, nr AZ-4-01/18 technikum
 

Klasa 2 liceum i technikum - "Szczęśliwi, którzy żyją wiarą"
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Program: „Z Bogiem w dorosłe życie” nr AZ-3-01/18 liceum, nr AZ-4-01/18 technikum
 

Klasa 3 liceum „Szczęśliwi, którzy żyją nadzieją”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Program „Z Bogiem w dorosłe życie” nr AZ-3-01/18
 

Klasa 3 i 4 technikum „Szczęśliwi, którzy żyją pełnią życia”
ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak P
Program „Z Bogiem w dorosłe życie” nr AZ-4-01/18
 

Klasa 1 szkoła branżowa I stopnia - "Jestem chrześcijaninem - wierzę"
dr K. Rokosz, B. Nosek
Program „Ku dorosłości” nr AZ-5-01/18
 

Klasa 2 szkoła branżowa I stopnia - "Jestem chrześcijaninem. Żyję nadzieją"
B. Nosek, dr K. Rokosz
Program „Ku dorosłości” nr AZ-5-01/18
 

Klasa 3 szkoły branżowej I stopnia „Jestem chrześcijaninem. Kocham Boga i ludzi”
dr K. Rokosz, B. Nosek
Program „Ku dorosłości” nr AZ-5-01/18