Wybrane
Twoje
Powiadomienia
Profil

KONTAKT

Wydawnictwo Jedność
Redakcja Katechetyczna
ul. Jana Pawła II 4, 25-025 Kielce

tel. 41 349 50 00, 41 368 11 10
fax. 41 343 26 51
infolinia: 801 163 160
e-mail katecheza@jednosc.com.pl